Provozní náklady organizace
2017
Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s.
65767659
spolek
21/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
70 000 Kč
činnost
460 000 Kč
70 000 Kč
15
16
x
16