Přehled dotací statutárního města Brna
8. sezóna inscenační platformy D'epog
2019
D'epog, z. s.
22838864
spolek
3/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
350 000 Kč
činnost
1 185 000 Kč
510 000 Kč
15
19
0
19