Přehled dotací statutárního města Brna
Festival na nábřeží Svitavy - Překročme řeku
2017
Černovické sdružení z.s.
01209582
spolek
13/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
80 000 Kč
projekt
265 000 Kč
157 000 Kč
15
15
x
15