Cyklus přednášek o asijské kultuře
2017
Brněnští otaku, z. s.
22736051
spolek
12/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
18 000 Kč
projekt
26 000 Kč
18 000 Kč
15
16
x
16