Festival japonské kultury Animefest 2017
2017
Brněnští otaku, z. s.
22736051
spolek
11/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
50 000 Kč
projekt
3 025 000 Kč
200 000 Kč
15
16
x
16