Výstavy v areálu Petrova
2017
Biskupství brněnské
00445142
c.o.
10/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
60 000 Kč
projekt
120 000 Kč
84 000 Kč
15
16
x
16