Dětský knižní festival Baldur 2017
2017
Artmap, z. s.
22906339
spolek
4/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
75 000 Kč
projekt
325 000 Kč
123 000 Kč
15
15,33
x
15,33