Děti a my
2017
"VERBUM ET MUSICA", spolek
70853371
spolek
16/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
29 000 Kč
projekt
50 000 Kč
29 000 Kč
15
17,67
x
17,67