Česko-italská koncertní spolupráce
2017
Smíšený sbor Kantiléna, z.s.
22859381
spolek
76/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
50 000 Kč
projekt
305 000 Kč
149 000 Kč
15
15,33
x
15,33