Swing nově
2017
Smíšený sbor Kantiléna, z.s.
22859381
spolek
75/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
30 000 Kč
projekt
146 000 Kč
69 000 Kč
II. kolo
14
x
14