12. Dílna pro nejmladší skladatele
2017
Sdružení Q z.s.
41600614
spolek
72/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
10 000 Kč
projekt
168 000 Kč
10 000 Kč
15
18,33
x
18,33