G Händel: Tři ženy - tři osudy. Provozování 2017.
2017
Opera na cestách
22709835
spolek
59/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
100 000 Kč
projekt
540 000 Kč
160 000 Kč
15
17
x
17