Centrum E. W. Korngolda - E. W. Korngold a německo-židovské hudební Brno (pracovní název)
2017
Moravské zemské muzeum
00094862
státní p.o.
48/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
35 000 Kč
projekt
50 000 Kč
35 000 Kč
15
18,33
x
18,33