Marco Mencoboni - tvůrčí dílna pro zpěváky
2017
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
26235064
o.p.s.
45/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
40 000 Kč
projekt
291 000 Kč
60 000 Kč
15
16,67
x
16,67