Brněnský varhanní festival
2017
Klub moravských skladatelů, z. s.
62160885
spolek
41/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
105 000 Kč
projekt
430 000 Kč
130 000 Kč
15
17,5
x
17,5