Přehled dotací statutárního města Brna
Jiří Donné - Brněnský Bigbeat 60.let (publikace)
2017
Kratochvíl Jaromír
65291760
OSVČ
36/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
50 000 Kč
projekt
357 000 Kč
157 000 Kč
15
15
x
15