Jdeme s dobou
2017
Czech Virtuosi, z.s.
03674231
spolek
27/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
80 000 Kč
projekt
880 000 Kč
440 000 Kč
15
15,33
x
15,33