První nahrávka Richterova Te Deum na světě
2017
Czech Ensemble Baroque, z.s.
22674209
spolek
26/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
130 000 Kč
projekt
896 000 Kč
400 000 Kč
15
15,33
x
15,33