Cotatcha Orchestra - koncertní činnost
2017
Cotatcha Orchestra, z.s.
03575403
spolek
25/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
55 000 Kč
projekt
554 000 Kč
176 000 Kč
15
15,67
x
15,67