Ilja Reijngoud s Cotatcha Orchestra
2017
Cotatcha Orchestra, z.s.
03575403
spolek
24/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
30 000 Kč
projekt
628 000 Kč
60 000 Kč
15
15,67
x
15,67