Umělecká činnost Brněnského akademického sboru
2017
BAS - Brněnský akademický sbor
26680700
spolek
13/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
100 000 Kč
činnost
297 000 Kč
130 000 Kč
15
18
x
18